Er firmapension oprettet, så den giver både medarbejdere og virksomhed optimale forsikringsdækninger?

Mister en medarbejder erhvervsevnen på grund af sygdom eller ulykke, kan virksomheden få udbetalt medarbejderens løn.

Tab af erhvervsevne dækning giver ret til løbende udbetalinger for tabt arbejdsindkomst. Såfremt den forsikredes erhvervsevne bliver nedsat til halvdelen eller mere af fuld erhvervsevne, men dækningsgraden afhænger af pensionsordningen.

Gratis og uforpligtende gennemgang.