Rådgivning

Vi lægger vægt på at alle nye medarbejdere får et personligt pensionsmøde i stedet for at blive automatisk indskrevet med standard forsikringer og standard investering. Derudover har alle medarbejdere uden ekstra vederlag, mulighed for løbende rådgivning omkring pension og samspillet med den øvrige privatøkonomi. 

Rådgivning til skaderamte

Nyegaard Pensionsrådgivning yder rådgivning til skaderamte medarbejdere eller disses efterladte ved dødsfald. I tilfælde med udbetalinger af forsikringer, er det en fordel at have en mægler, som er kundens mand og ikke pensionsselskabets mand, hvilket er en ekstra sikkerhed for mange af vores kunder.

Bedste vilkår og priser

Løbende undersøger vi markedet, i jagten på at finde de bedste vilkår og priser, og vi vil med jævne mellemrum, rapportere hvis der er kommet nye opdaterede produkter og priser. Det er den opgave vi som forsikringsformidlere med specialistviden, aflaster HR afdelinger med.

Omkostninger

Kunderne vælger aflønningsmodellen. Enten er det til et fast månedligt beløb pr. medarbejder eller en procentdel af indbetalingen. Det er forskelligt hvad der er mest fordelagtigt for den enkelte virksomhedskunde. Nyegaard Pensionsrådgivning tager aldrig et vederlag af firmakunders pensionsdepoter.

Virksomheder der er direkte betjent af pensionsselskaberne, betaler en administrations- omkostning. Denne omkostning bliver reduceret når Nyegaard Pensionsrådgivning kommer indover som forsikringsformidler. Det betyder at omkostningen ved at have en uafhængig forsikringsformidler er minimal. Specielt set i lyset af hvilken værdi det er ikke at være aflønnet at et bestemt pensionsselskab og derfor også ser kritisk på den eksisterende pensionsleverandør.